จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานครพนม
ชื่อโครงการ :
จ้างวางท่อขยายเขตน้ำประปาสำหรับนายสกุล ณ นครพนม หมู่บ้านอัมพร 1 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
131,607.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
119,880.13 บาท
E-Mail :
5522027@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
042-511409
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม 18 ถ.เทศาประดิษฐ์ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
ผู้บันทึก :
นายราเมศร์ สันวิลาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-22 17:28:03
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 22 ธ.ค. 2563 นายราเมศร์ สันวิลาศ