จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
ชื่อโครงการ :
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาจัตุรัส-(หนองบัวละเหว) อำเภอจัตุรัส-เนินสง่า-หนองบัวละเหว จังหวัดชัยภูมิ กปภ.สาขาจัตุรัส-(หนองบัวละเหว)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
11,746,460.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
11,746,460.00 บาท
E-Mail :
thanyamartj@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
043-237174
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ถนนหลังศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-22 16:31:33
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 22 ธ.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6