จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่ริม
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปา โครงการปรับปรุงทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
695,000.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
690,000.00 บาท
E-Mail :
5511014@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
053297253
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ริม
ผู้บันทึก :
ธนิวรรณ ชูอินทร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-17 15:49:51
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 1 ธ.ค. 2563 ธนิวรรณ ชูอินทร์