จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานครนายก
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณซอยประสงค์ดี-ท่าช้าง ถึงบ้านนางปรางทอง จันทร์พันธ์โสม หมู่ที่ 8 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
566,871.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
566,000.00 บาท
E-Mail :
5541027@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
037-311005
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง
ผู้บันทึก :
นายชาญณรงค์ พลอยเพ็ชร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-03-29 09:02:57
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 29 มี.ค. 2561 นายชาญณรงค์ พลอยเพ็ชร์