จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสมุทรสาคร
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท อินเตอร์ คอต จำกัด หมู่ 4 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
308,766.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
280,000.00 บาท
E-Mail :
5542016@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
034-411-844
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร
ผู้บันทึก :
นายชัยวัฒน์ มั่งมีธนวาณิชย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-17 09:19:42
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 17 ธ.ค. 2563 นายชัยวัฒน์ มั่งมีธนวาณิชย์