จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาลำพูน
ชื่อโครงการ :
งานปรัปปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง กปภ.สาขาลำพูน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
3,605,900.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
1,144,900.00 บาท
E-Mail :
nittayam@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-5351-1072
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน ๒๖๖ ถ.รอบเมืองนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน
ผู้บันทึก :
นางนิตยา มหาธง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-03-28 18:16:28
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 28 มี.ค. 2561 นางนิตยา มหาธง