จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
ชื่อโครงการ :
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2561
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
982,128.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
982,128.00 บาท
E-Mail :
paricharts@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-3675-1925
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
52 หมู่ 6 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
ผู้บันทึก :
น.ส. ปาริชาติ ทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-03-28 11:08:16
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 28 มี.ค. 2561 น.ส. ปาริชาติ ทรัพย์สิน