จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม.พร้อมปรับปรุงระบบสูบจ่ายน้ำและวางท่อเสริมแรงดัน สถานีจ่ายน้ำ นาหม่อม ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (พ)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
17,655,000.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
17,655,000.00 บาท
E-Mail :
janisatay@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
074-311-245
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 57 ถ.ราชดำเนิน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-15 11:15:37
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 14 ธ.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5