จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาท่ามะกา
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลวังศาลา หมู่ที่ ๙ ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
299,900.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
299,900.00 บาท
E-Mail :
5542027@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0845711086
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่ามะกา
ผู้บันทึก :
นางสาวพิชชานันท์ ล้วนแก้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-03-28 13:37:25
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 28 มี.ค. 2561 นางสาวพิชชานันท์ ล้วนแก้ว