จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
ชื่อโครงการ :
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านห้วยเตย หมู่ 1 ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
5,047,190.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
5,047,190.00 บาท
E-Mail :
thanyamartj@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
043-237174
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ถนนหลังศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-21 11:59:41
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
2 21 ธ.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
1 14 ธ.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6