จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขามหาสารคาม
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำ Ø 3/4 (ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด) ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
139,349.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
124,388.39 บาท
E-Mail :
pongsakronp@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
043-711126-7
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม 44 ถ.มหาชัยดำริห์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
ผู้บันทึก :
นายพงศกร ป้อมอาษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-08 14:32:19
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 8 ธ.ค. 2563 นายพงศกร ป้อมอาษา