จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาระยอง
ชื่อโครงการ :
ติดตั้งวางท่อประปาให้ นางฉวีวรรณ วิชญกุล
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
196,628.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
196,000.00 บาท
E-Mail :
5531021@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
038-611116 ต่อ 108,1
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง
ผู้บันทึก :
นางสาวทิพวรรณ สุขจิตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-03-27 15:19:35
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 27 มี.ค. 2561 นางสาวทิพวรรณ สุขจิตร