จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านป่าชาด ม.5 ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
3,357,660.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
3,357,660.00 บาท
E-Mail :
doungpornv@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
043-237174
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ถนนหลังศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ผู้บันทึก :
นางดวงพร วายุแสง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-03-29 14:55:56
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 29 มี.ค. 2561 นางดวงพร วายุแสง