จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาจันทบุรี
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นายสมาน มาลีรัตน์ บริเวณ ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
687,509.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
617,000.00 บาท
E-Mail :
5531024@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
039311126
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี
ผู้บันทึก :
5531024@pwa.co.th
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-04 15:47:52
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 4 ธ.ค. 2563 5531024@pwa.co.th