จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2564 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสกลนคร - (กุสุมาลย์) อำเภอเมืองสกลนคร -กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร - (กุสุมาลย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
11,545,300.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
11,545,300.00 บาท
E-Mail :
552206@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
042-323002,081-54558
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 เลขที่ 140 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-03 17:22:50
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 3 ธ.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7