จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 415 รายการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
83,509.78 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
83,509.78 บาท
E-Mail :
dawanc@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-2551-8121-26
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ 72 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-03-27 10:51:58
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 27 มี.ค. 2561 กองจัดหา