จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสมุทรสาคร
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ หมู่ 4 บริเวณเลียบคลองหนึ่งฝั่งทิศ เหนือ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
540,248.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
540,000.00 บาท
E-Mail :
5542016@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
034-411-844
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร
ผู้บันทึก :
นายชัยวัฒน์ มั่งมีธนวาณิชย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-03 10:10:26
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 3 ธ.ค. 2563 นายชัยวัฒน์ มั่งมีธนวาณิชย์