จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาวัฒนานคร
ชื่อโครงการ :
จ้างงาน โครงการขยายเขตประปา บริเวณถนนเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 2 ไปถึงหมู่ที่ 5 (เส้นทางด้านหลังที่ทำการ อบต.วัฒนานคร ) ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
296,124.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
296,124.00 บาท
E-Mail :
5531029@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
037-261405
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร
ผู้บันทึก :
ก้องตะวัน ดาทา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-02 22:08:57
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 2 ธ.ค. 2563 ก้องตะวัน ดาทา