จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันบริเวณสถานีผลิตน้ำเขื่อนแม่กวง พร้อมวางท่อจ่ายน้ำในพื้นที่ใกล้เคียง ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (พ)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
22,886,230.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
22,886,230.00 บาท
E-Mail :
thanyalakt@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
053-343800ต่อ4101
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 เลขที่ 151 หมู่ 11 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-21 17:43:13
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 21 ธ.ค. 2563 งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน