จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาตราด
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง บริเวณโรงเรียนบ้านดงกลางและวัดมัชฌิมวัน (วัดดงกลาง) หมู่ที่ 5 บ้านดงกลาง ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
555,302.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
555,302.00 บาท
E-Mail :
5531026@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-3952-0416
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราด เลขที่ 390 หมู่ 3 ถนนพัฒนาการปลายคลอง ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
ผู้บันทึก :
นายคณัชฌา บุญมิตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-02 17:28:12
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 1 ธ.ค. 2563 นายคณัชฌา บุญมิตร