จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาขอนแก่น
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อประปาขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าโครงการหมู่บ้านสำราญบุรี ของ บริษัท อีสาน พิมานกรุ๊ป จำกัด หมู่ที่ 13 บ้านสำราญ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
1,363,261.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
1,250,995.00 บาท
E-Mail :
sacirnas@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
043224022
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น(ฃั้นพิเศษ)
ผู้บันทึก :
นางศศิมา ศรีพนัสกุล
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-08 11:13:00
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 8 ธ.ค. 2563 นางศศิมา ศรีพนัสกุล