จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี) ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
5,529,760.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
5,520,000.00 บาท
E-Mail :
ekkaratk@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
032200781
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ผู้บันทึก :
นายเอกรัตน์ กรปรีชา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-04 11:20:10
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 3 ธ.ค. 2563 นายเอกรัตน์ กรปรีชา