จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาฝาง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง กปภ.สาขาฝาง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
1,384,580.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
1,376,000.00 บาท
E-Mail :
5511016@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
053-451-123
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฝาง
ผู้บันทึก :
ปาณิสรา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-03-27 00:15:02
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 27 มี.ค. 2561 ปาณิสรา