จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างหอถังสูงขนาด 500 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
12,016,100.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
12,000,000.00 บาท
E-Mail :
chanidaph@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
032200781
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ผู้บันทึก :
นางสาวชนิดา โพธิ์ศรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-24 09:23:49
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 22 ธ.ค. 2563 นางสาวชนิดา โพธิ์ศรี