จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อส่งน้ำจากบริเวณสถานีจ่ายน้ำรางกระทุ่ม-สถานีจ่ายน้ำโคกคราม ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
15,183,300.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
15,180,000.00 บาท
E-Mail :
chanidaph@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
032200781
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ผู้บันทึก :
น.ส.ชนิดา โพธิ์ศรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-06 15:35:08
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 30 ธ.ค. 2563 น.ส.ชนิดา โพธิ์ศรี