จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่ฮ่องสอน
ชื่อโครงการ :
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
556,400.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
556,400.00 บาท
E-Mail :
5511018@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-5369-5470
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ฮ่องสอน
ผู้บันทึก :
นายณรงค์ น้ำทิพย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-03-26 19:40:50
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 26 มี.ค. 2561 นายณรงค์ น้ำทิพย์