จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขากบินทร์บุรี
ชื่อโครงการ :
จ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณโครงการหมู่บ้านนุชสรา วิลเลจ หมู่ 8 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดย บริษัท นุชสรา วิลเลจ จำกัด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
560,620.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
501,000.00 บาท
E-Mail :
5531032@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-3728-0525
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี ถนนเทศบาล 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
ผู้บันทึก :
นางสาวปรียานุช ศรีรินทร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-04 14:28:25
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 4 ธ.ค. 2563 นางสาวปรียานุช ศรีรินทร์