จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขากบินทร์บุรี
ชื่อโครงการ :
จ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณบ้านโนนคูณ หมู่ 17 – บ้านท่าข่อย หมู่ 14 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
649,545.96 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
645,000.00 บาท
E-Mail :
5531032@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-3728-0525
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี ถนนเทศบาล 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
ผู้บันทึก :
นางสาวปรียานุช ศรีรินทร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-08 15:31:24
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 8 ม.ค. 2564 นางสาวปรียานุช ศรีรินทร์