จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
ชื่อโครงการ :
จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ในระบบศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ (GISC) ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
2,277,738.96 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
2,277,738.96 บาท
E-Mail :
aunchaic@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-2551-8121-26
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ 72 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-21 14:19:23
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 21 ธ.ค. 2563 กองจัดหา