จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด กปภ.สาขาตราด (น.เขาสมิง)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
5,350,000.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
5,350,098.07 บาท
E-Mail :
nongkanokk@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-38275818-9 ต่อ 141
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 เลขที่ 160 หมู่ 2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-18 16:20:12
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 17 พ.ย. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1