จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาลำปาง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง จำนวน 3 ชุดปฎิบัติงาน ระยะเวลา 9 เดือน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
2,889,000.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
2,889,000.00 บาท
E-Mail :
warintornw@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-5421-7157
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง
ผู้บันทึก :
ฐณัฎ พันธัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-18 16:01:06
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 18 พ.ย. 2563 ฐณัฎ พันธัย