จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
ชื่อโครงการ :
เช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก (Backup Site) ระบบงานทางธุรกิจ (SAP) ปี 2564
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
5,649,600.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
5,649,600.00 บาท
E-Mail :
aunchaic@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-2551-8121-26
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ 72 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-02 15:10:42
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 2 ธ.ค. 2563 กองจัดหา