จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่ริม
ชื่อโครงการ :
งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม จำนวน 1 ชุดปฏิบัติงาน ระยะเวลา 9 เดือน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
963,000.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
963,000.00 บาท
E-Mail :
5511014@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
053297253
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ริม
ผู้บันทึก :
ธนิวรรณ ชูอินทร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-18 14:35:11
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 18 พ.ย. 2563 ธนิวรรณ ชูอินทร์