จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนัสนิคม
ชื่อโครงการ :
งานจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
957,387.81 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
957,387.81 บาท
E-Mail :
5531014@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
038-461042
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม
ผู้บันทึก :
นางสายฝน เฟื่องสวัสดิ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-18 13:10:30
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 18 พ.ย. 2563 นางสายฝน เฟื่องสวัสดิ์