จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาปากท่อ
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาขยายเขตวางท่อประปา และติดตั้งมาตรวัดน้ำ บริเวณอาคารและบ้านพัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา บ้านเลขที่ 179 หมู่ 7 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
987,236.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
950,000.00 บาท
E-Mail :
5542013@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
032-281296
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากท่อ
ผู้บันทึก :
นายพงศ์ธร คชศรีสวัสดิ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-03-26 16:26:14
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 26 มี.ค. 2561 นายพงศ์ธร คชศรีสวัสดิ์