จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
ชื่อโครงการ :
ซื้อน้ำประปาจากเอกชนในพื้นที่ กปภ.สาขาบ้านฉาง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
164,985,659.35 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
137,838,600.00 บาท
E-Mail :
aunchaic@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-2551-8121-26
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ 72 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-08 16:26:40