จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนัสนิคม
ชื่อโครงการ :
งานจัดซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา สถานีจ่ายน้ำหนองกะขะ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
1,454,130.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
1,454,130.00 บาท
E-Mail :
5531014@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
038-461042
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม
ผู้บันทึก :
นางสายฝน เฟื่องสวัสดิ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-30 19:49:43
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 14 ต.ค. 2563 นางสายฝน เฟื่องสวัสดิ์