จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่สอด
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สนง.เทศบาลนครแม่สอด (ชุมชนแม่สอดวิลล่า) ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
119,293.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
119,293.00 บาท
E-Mail :
5512020@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-5554-4540
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สอด
ผู้บันทึก :
นางจินดา เดชเดชา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-30 15:54:26
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 16 ต.ค. 2563 นางจินดา เดชเดชา