จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
ชื่อโครงการ :
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งานวางท่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่ง-จ่ายน้ำ ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
15,515,000.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
15,515,000.00 บาท
E-Mail :
552206@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
081-545-5818
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 เลขที่ 140 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-16 16:35:29
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 16 พ.ย. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7