จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่สอด
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปาและ มาตรวัดน้ำ ของ น.ส.สีตลา เทพอารักษ์กุล 393 หมู่ 2 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก กปภ.สาขาแม่สอด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
167,582.45 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
167,582.45 บาท
E-Mail :
5512020@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-5554-4540
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สอด
ผู้บันทึก :
นางจินดา เดชเดชา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-30 11:03:48
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 16 ต.ค. 2563 นางจินดา เดชเดชา