จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ กปภ.สาขากระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
25,009,110.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
20,250,000.00 บาท
E-Mail :
ruthairatc@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
077200517
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
-
ผู้บันทึก :
นางฤทัยรัตน์ จิตรอักษร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-17 11:49:09
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 17 พ.ย. 2563 นางฤทัยรัตน์ จิตรอักษร