จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาหลังสวน
ชื่อโครงการ :
โครงการวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับ นางสายชล ชำนาญเนตร ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
189,000.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
189,000.00 บาท
E-Mail :
5551018@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-7754-1171
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหลังสวน
ผู้บันทึก :
นางสาวอารีรัตน์ บุญเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-20 14:21:01
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 20 ต.ค. 2563 นางสาวอารีรัตน์ บุญเทศ