จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาร้อยเอ็ด
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 11/2 นิ้ว สำหรับอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ 88 ยูนิต ถ.รัฐกิจไคลคลา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
120,290.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
120,290.00 บาท
E-Mail :
siriwans@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-4351-1513 ต่อ 105
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด
ผู้บันทึก :
นางศิริวรรณ ศรีสวัสดิ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-20 11:13:20
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 20 ต.ค. 2563 นางศิริวรรณ ศรีสวัสดิ์