จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขามหาสารคาม
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าหมู่บ้านพงษ์พัฒน์ธานี ม.21 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
199,541.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
199,336.29 บาท
E-Mail :
pongsakronp@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
043-711126-7
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม 44 ถ.มหาชัยดำริห์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
ผู้บันทึก :
นายพงศกร ป้อมอาษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-19 15:43:38
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 19 ต.ค. 2563 นายพงศกร ป้อมอาษา