จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขามหาสารคาม
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปาเข้าโครงการหมู่บ้านธาดาเลควิว มหาสารคาม เฟส 3 ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
106,570.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
96,497.31 บาท
E-Mail :
pongsakronp@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
043-711126-7
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม 44 ถ.มหาชัยดำริห์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
ผู้บันทึก :
นายพงศกร ป้อมอาษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-19 15:35:10
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 19 ต.ค. 2563 นายพงศกร ป้อมอาษา