จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานครศรีธรรมราช
ชื่อโครงการ :
งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสายชุมชนตลาดร่อนพิบูลย์ (บ้านท้ายเรือ) หมู่ที่ 12 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
564,500.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
564,500.00 บาท
E-Mail :
5551032@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-7537-8607
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครศรีธรรมราช
ผู้บันทึก :
นางปราณี สุขาทิพย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-19 15:35:46
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 19 ต.ค. 2563 นางปราณี สุขาทิพย์