จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนัสนิคม
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาจ้างงานเช่าเครื่องสูบน้ำพญานาคเข้าสระพักน้ำดิบ สถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
312,000.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
312,000.00 บาท
E-Mail :
5531014@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
038-461042
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม
ผู้บันทึก :
นางสายฝน เฟื่องสวัสดิ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-19 14:02:53
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 19 ต.ค. 2563 นางสายฝน เฟื่องสวัสดิ์