จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาราชบุรี
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หักบริเวณเชิงสะพาน หมู่ที่ 6 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
1,099,982.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
1,096,000.00 บาท
E-Mail :
pharichats@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0898975543
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาราชบุรี
ผู้บันทึก :
ปาริฉัตร ลาภพงศ์พิพัฒน์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-16 19:54:58
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 16 ต.ค. 2563 ปาริฉัตร ลาภพงศ์พิพัฒน์