จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสมุทรสาคร
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ นายมนต์ชัย จริยาพิทักษ์สกุล หมู่ 5 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
242,054.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
221,000.00 บาท
E-Mail :
5542016@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
034-411-844
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร
ผู้บันทึก :
นายชัยวัฒน์ มั่งมีธนวาณิชย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-12 10:13:38
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 12 ต.ค. 2563 นายชัยวัฒน์ มั่งมีธนวาณิชย์