จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
ชื่อโครงการ :
โครงการจ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ให้กับพื้นที่ 2 ประกอบด้วย กปภ. สาขาเชียงราย, แม่สาย, พะเยา, พาน, เทิง, เวียงเชียงของ, จุน, แพร่, ร้องกวาง, เด่นชัย, แม่ขะจาน, น่าน และท่าวังผา
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
44,749,540.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
44,692,462.80 บาท
E-Mail :
thanyalakt@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
053-343800ต่อ4101
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 เลขที่ 151 หมู่ 11 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-23 15:38:01
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 23 พ.ย. 2563 งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน